Anabel Arto

Regulamin i warunki współpracy

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Regulamin ważny od 01-01-2015 r.

Kogo zapraszamy do współpracy

Anabel Arto Polska jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski producenta bielizny i kostiumów kąpielowych marki Anabel Arto.

Do współpracy zapraszamy firmy prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową w zakresie branży: bieliźniarstwo, pończosznictwo, kostiumy kąpielowe lub odzież.

Rozpoczęcie współpracy stacjonarnej lub poprzez przedstawicieli handlowych

Klient może kontaktować się ze Sprzedającym:

 • korespondencyjnie pod adresem: 90-759 Łódź ul. Zielona 69 m 45
 • mailem: polska@anabel-arto.pl, info@anabel-arto.pl
 • poprzez stronę internetową Anabel Arto Polska wypełniając formularz na stronie,
 • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 515-276-511, 515-276-541 od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 17.00
 • dla tych, co lubią wybierać i kupować towar osobiście zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godz. 09.00  - 17.00. Dla osób przyjezdnych spoza województwa Łódzkiego indywidualnie dostosujemy nasz czas pracy.

Składając zamówienie Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych: nazwy firmy, dokładnego adresu siedziby, NIP-u, REGON-u, adresu email, telefonu kontaktowego oraz imienia i nazwiska osoby upoważnionej do zawarcia stosownej umowy handlowej.

Każdemu klientowi jest przypisany opiekun/handlowiec odpowiedzialny za realizację zamówienia i współpracę.

Po otrzymaniu zamówienia od kupującego, sprzedawca przyjmuje zamówienia do realizacji informując kupującego o każdym kolejnym etapie jego realizacji.

Przedstawiciele handlowi regionalni, przedstawiają klientowi ofertę współpracy na warunkach takich, jakie klient by uzyskał w siedzibie firmy.

Klient przedstawiciela regionalnego podlega tylko jego wyłącznej obsłudze.

 

Rozpoczęcie współpracy poprzez system zamówień internetowych

(w przygotowaniu)

Zamówienia można składać również przez nasz system zamówień internetowych. Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie przesłanie dokumentów potwierdzających tożsamość zarejestrowanej firmy.

Dokumenty można przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail polska@anabel-arto.pl lub info@anabel-arto.pl bądź listownie na adres biura: 90-752 Łódź ul. Żeligowskiego 3/5.

Po otrzymaniu dokumentów i ich pozytywnej weryfikacji aktywujemy dostęp do systemu zamówień internetowych.

Zarejestrowanych klientów firmy Anabel Arto Polska, chcących rozpocząć korzystanie z systemu zamówień internetowych, prosimy o zgłoszenie tego faktu działowi handlowemu. Dane niezbędne do zalogowania się do systemu zostaną Państwu podane bez konieczności ponownego przesyłania dokumentów.

Dla klientów prowadzących sklepy internetowe udostępniony jest system integracji poprzez pliki wymiany danych XML. Integracja pozwala na w pełni automatyczne pobieranie do Państwa sklepu internetowego bieżących danych o towarach dostępnych w naszej ofercie, dzięki czemu oszczędzacie Państwo czas poświęcany na ręczne wprowadzanie towarów do sklepu oraz aktualizowanie informacji o produktach.

Tak samo jak w przypadku współpracy stacjonarnej, warunkiem kontynuowania współpracy poprzez system zamówień internetowych jest regularne składanie zamówień o charakterze hurtowym.

Zamówienia

Składane zamówienia musza mieć charakter hurtowy.

Nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.

 1. Zamówienia przyjmowane są 24h / 7 dni w tygodniu.
 2. Kompletacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 09.00 - 17.00
 3. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT, dołączaną do przesyłki.
 4. Obowiązującą walutą rozliczeń jest PLN, a wszystkie podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT. Zasady wystawiania faktur VAT - wynikają bezpośrednio z przepisów zmienionej ustawy o podatku VAT.
 5.  Potwierdzenie przez sprzedającego przyjęcia i przekazania do realizacji zamówienia traktuje się, jako zawarcie umowy sprzedaży (dopuszczalna jest forma ustna).
 6. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy, przez złożenie na piśmie oświadczenia stosownej treści. Odstąpienie od umowy będzie skuteczne, jeżeli dotrze do drugiej strony najpóźniej w ostatnim dniu przekazania zamówienia do realizacji producentowi.
 7. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, jeżeli kupujący nie wywiązuje się z zapłaty za zamówiony towar w terminie uregulowanym niniejszym regulaminem lub ustalonym między stronami.

Płatność za towar

W momencie przyjęcia zamówienia do realizacji po jego potwierdzeniu, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na podstawie wystawionego dokumentu – zamówienia, FV zaliczkowa, faktury PRO FORMA. Pozostała kwota wynikająca z zamówienia płatna jest po otrzymaniu towaru, w terminie wskazanym na fakturze:

 • Zwyczajowo 14 dni,
 • Kredyt kupiecki do 30 dni,
 • Indywidualne ustalenia między stronami, jeżeli zakup przekracza netto kwotę 3000 zł.

Zakupy na kwotę netto:

 • Do 1 500 zł – płatne są w 100% - po zatwierdzeniu realizacji zamówienia, na podstawie wystawionej faktury.
 • Od kwoty 1 500 zł do 2 500 zł – płatne są 50% po zatwierdzeniu realizacji zamówienia, na podstawie wystawionego dokumentu – zamówienia, FV zaliczkowa, faktury PRO FORMA.

Pozostała kwota płatna jest w ustalonym terminie po otrzymaniu towaru, na podstawie wystawionej faktury na całość zamówienia.

Kupujący po raz pierwszy nie może skorzystać z kredytu kupieckiego bez względu na wysokość zamówienia.

Odstępstwem od tej zasady jest korzystanie ze specjalnej promocji udzielanej okresowo przez producenta marki Anabel Arto.

Status klienta

Specjalne uprawnienia przysługują tylko klientom ze statusem KLIENT STAŁY.

KLIENT STAŁY jest to kupujący, który zrealizował 3 zamówienia w sumie na kwotę przekraczającą 6000 zł.

KLIENT STAŁY przy dowolnym zamówieniu otrzymuje 5% rabat oraz ma możliwość skorzystania każdorazowo z kredytu kupieckiego.

Klientowi mającemu zaległości w zapłacie nie przysługują żadne uprawnienia, ulgi i rabaty.

Zapłaty nieterminowe podlegają naliczeniu odsetek za zwłokę (odsetki ustawowe).

Stan rozrachunków, płatności za towar i wysyłka

Płatności za zamówienia internetowe odbywają się zgodnie ze statusem płatniczym aktualnie przypisanym klientowi w Anabel Arto Polska.

Dane do przelewu

Anabel Arto Polska

ul. Zielona 69 m 45

90-759 Łódź

Konto w PLN

Bank iPKO 70 1020 3408 0000 4002 0360 3156

Konto Walutowe USD

Bank iPKO 36 1020 3408 0000 4102 0360 6241

Ostatecznym potwierdzeniem wartości zamówienia i podstawą do dokonania płatności jest informacja otrzymana e-mailem lub faksem, potwierdzona fakturą.

Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie będzie wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Nie dokonujemy wysyłki na podstawie przesłanego potwierdzenia przelewu.

Wysyłka zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 15.00. Dopuszcza się możliwość innej formy dostawy towaru, indywidualnie ustalonej dla klienta.

W tytule przelewu należy umieścić: nazwę klienta oraz numer zamówienia.

Towar dostępny na magazynie wysyłany jest maksymalnie w ciągu:

 1. 48h (dwa dni robocze) od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub otrzymania potwierdzenia przelewu - w przypadku przedpłaty przelewem,
 2. 14 dni (robocze) od momentu złożenia zamówienia, gdy towar jest sprowadzany.

W przypadku, kiedy zamówiony towar jest niedostępny lub w razie innych trudności z realizacją zamówienia skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie drogą mailową lub telefonicznie.

Jeżeli wartość zamówienia przekracza 2000 zł netto koszty przesyłki pokrywa Anabel Arto Polska, w przeciwnym wypadku koszty przesyłki pokrywa zamawiający.

Reklamacje

W przypadku, przesyłki kurierskiej – przesyłka jest uszkodzona lub widoczne są próby jej otwierania należy bezwzględnie sporządzić protokół szkody w obecności kuriera, w przeciwnym wypadku reklamacje ilościowe oraz stanu opakowań przesłanych towarów nie będą uwzględniane.

Reklamacje towarów objętych gwarancją producenta rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez Anabel Arto Polska reklamowanego towaru. Reklamacje należy składać na adres obsługi zamówień.

Poufność

 1. Rejestrując się na stronach www.anabel-arto.pl wyrażają Państwo zgodę na umieszczenie Państwa danych w bazie, która służy do obsługi zamówień oraz do prowadzenia akcji marketingowych przez Anabel Arto Polska. Dane zawarte w bazie nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
 2. Każdy klient po zalogowaniu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych.Strony zgodnie postanawiają, że treść Umowy Sprzedaży stanowi tajemnicę handlową, której ujawnienie może nastąpić wyłącznie za wyraźną pisemną zgodą drugiej Strony, z wyjątkiem przypadku, gdy Strona będzie zobowiązana do ujawnienia jej treści na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub orzeczenia lub decyzji organu publicznego lub sądu.

Odpowiedzialność dostawcy

Anabel Arto Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn od niej niezależnych, w tym wynikające z:

 • Niedotrzymania terminu dostawy i wynikających z przerw w produkcji, utracie zysku lub innych strat pośrednich.
 • Nieterminowego dostarczania przesyłek przez firmę kurierską.

Postanowienia końcowe

Katalog produktów na stronach internetowych www.anabel-arto.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego art. 71.

Wszystkie prezentowane na stronie www.anabel-arto.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowym. Opisy towarów widoczne na stronie internetowej Anabel Arto Polska stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie www.anabel-arto.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi sprzedającego.

Sprzedający informuje, że dane osobowe kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku, z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do kupujących, operatorom systemów płatności (w przypadku skorzystania przez kupującego z tej formy płatności). Za wyraźną zgodą kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w szczególności w celu dostarczenia materiałów informacyjnych oraz ofert marketingowych w formie newslettera. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez sprzedającego oraz prawo ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani korzystanie z innych usług sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej.

Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie www.anabel-arto.pl wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie internetowej

Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01-01-2015 r. i dotyczą u zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.